Informacija vartotojui

Vartotojai prašymus/skundus dėl įsigytos prekės ar suteiktos paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665; arba per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS) – https://vtis.lt/portal