Privacy policy

Privatumo politika
Duomenų valdytojas: UAB Baldai4u

Įmonės kodas: 302836940

PVM mokėtojo kodas: LT100007062819

Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Varnių g. 47-41

Telefonas: +370 648 05423

Duomenų valdytojas UAB Baldai4u, toliau vadinamas Bendrove arba mes, gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų duomenų saugumą.

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir lankosi Bendrovės internetinėje svetainėje https://baldai4u.lt/, toliau vadinama Svetainė.

Šioje Privatumo politikoje galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės Svetainėje, kam šią informaciją perduodame ir kaip galime ja disponuoti.

Privatumo politikoje naudojami terminai

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima identifikuoti pagal socialinius, kultūrinius, fiziologinius ar psichologinius faktorius, kai jie naudojami atskirai arba kartu su kita papildoma informacija
 2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris lankosi Bendrovės Svetainėje ir apie kurį Bendrovė renka informaciją. Taip pat – fizinis asmuo, siekiantis užsisakyti Bendrovės teikiamas paslaugas ar įsigyti Bendrovės Svetainėje prekiaujamas prekes.
 3. Duomenų valdytojas – UAB Baldai4u, kuri nustato duomenų rinkimo pagrindą, tvarkymo tikslus bei priemones.
 4. Slapukas (angl. cookie) – mažas dažniausiai naudojamas tekstinis failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra siunčiamas į kiekvieno Duomenų subjekto įrenginį, kuriuo jis jungiasi ar naršo Svetainėje. Slapukai įrašomi į Duomenų subjekto įrenginį tik jam davus sutikimą. Jie leidžia stebėti Duomenų subjekto veiksmus. Svetainėje, rinkti apie jį duomenis tam, kad būtų galima užtikrinti sklandų Svetainės funkcionavimą, stebėti statistinę informaciją, teikti specializuotus pasiūlymus.
 5. Svetainė – Bendrovės elektroninė parduotuvė https://baldai4u.lt/.
 6. Tiesioginė rinkodara – veikla, kai duomenų subjektui teikiama informacija, specializuoti pasiūlymai telefonu, el. paštu ar bet kokiu kitu būdu, siekiant pristatyti Bendrovės prekes / paslaugas, pasiteirauti nuomonės ar sulaukti kitokio atgalinio atsako.

Bendrosios nuostatos

 1. Mes siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir teisėtai. Patikiname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis bendrojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitais Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Mes užtikriname, kad renkame tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti Bendrovės tikslus. Garantuojame, kad imsimės visų būtinų priemonių, kad netikslūs ir neteisingi duomenys būtų kuo greičiau ištrinami arba pataisomi į teisingus.
 3. Šia Privatumo politika mes nesiekiame su Jumis susitarti dėl to, kaip bus tvarkomi Jūsų duomenys. Mes informuojame, kokia informacija apie Jus bus renkama, kaip ji bus tvarkoma, kiek laiko saugoma ir kokias teises Jūs turite.
 4. Privatumo politika galioja tik šios Bendrovės Svetainėje ir ji nėra taikoma, kai naršote kitose interneto svetainėse.
 5. Duomenų subjektas, naršydamas Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir neprieštarauja jos nuostatoms. Jis taip pat sutinka, kad Bendrovė rinktų apie jį duomenis, kurie čia aprašomi (įskaitant tiesioginius ir netiesioginius duomenis, kuriuos Bendrovė gauna, kai Duomenų subjektas naršo Svetainėje, kai užpildo paraiškas, atsiunčia CV ar kitokiu būdu kreipiasi į Bendrovę).

Kokius duomenis mes renkame?

 1. Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, namų adresas ir kt. informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami prekes ir/ar prisiregistruodami Svetainėje.
 2. Informacija, kaip Jūs naudojate mūsų Svetainę: informaciją, kurią gauname, kai Jūs naršote Svetainėje, įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę lokaciją ar kt. informaciją apie Jūsų kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį. Taip pat informaciją apie Jūsų veiksmus Svetainėje – statistiką apie apsilankymų trukmę, puslapio / prekės paieškas, paspaudimų skaičių, pirkimo istoriją ir pan.
 3. Informacija iš trečiųjų šalių: Mes galime gauti informacijos apie Jūs iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, viešųjų, komercinių šaltinių, socialinių tinklų ir kt., jei tai nepažeidžia teisės aktų) ir susieti ją su informacija, kurią mes gauname iš Jūsų.
 4. Kita informacija: Bet kokia kita informacija, kurią Jūs savo noru atskleidžiate Bendrovei – telefonu, elektroniniu paštu, pildydami užklausą Bendrovės Svetainėje, bendraudami socialiniuose tinkluose ar kitais aktyviais veiksmais kreipdamiesi į Bendrovę.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

 1. Bendrovė naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
 2. Svetainės paslaugų / prekių užsakymo tikslais. Kai siūlome užsisakyti paslaugas ar įsigyti prekes, Duomenų subjektas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikalaujama konkrečiai paslaugai ar prekei užsisakyti.
 3. Svetainės lankomumo statistikos analizei. Mes siekiame užtikrinti sklandų ir kokybišką Svetainės funkcionavimą, ją tobulinti, pritaikyti klientų poreikiams.
 4. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Siekiame palaikyti santykius su klientais, todėl galime teikti specializuotus pasiūlymus, akcijas ir kt., taip pat – administruoti užklausas, kurias Jūs užpildote, kreipdamiesi į Bendrovę.
 5. Kitais tikslais. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą.

Informacija apie naudojamus slapukus

 1. Informuojame, kad norėdami užtikrinti patogesnį naršymą bei sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, Svetainėje naudojame slapukus. Slapukai leidžia rinkti statistinę informaciją, užtikrinti kokybišką Svetainės funkcionalumą.
 2. Slapukai gali būti patalpinti tik tuo atveju, jei tą leidžia Jūsų naudojamo įrenginio nustatymai. Naršydami Svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
 3. Informuojame, kad slapukų ištrynimas gali lėtinti naršymo Svetainėje laiką, blokuoti prieigą ar kitaip riboti Svetainės funkcionalumą.
 4. Jums sutikus su slapukų įrašymu, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu, Jūsų sutikimo dar kartą neprašysime.
 5. Svetainėje naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimasReišmėGaliojimo laikas
_icl_current_language 1 d. Išsaugo vartotojo pasirinktą kalbą svetainėje
_gid 1 d. „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai
_gat 1 val. „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai
_pinterest_cm 1 val. Leidžia vartotojams dalintis vaizdais Pinterest platformoje
_ga 1 val. „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai
NID1 metus„Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai

Kam perduodami Asmens duomenys?

 1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai yra Bendrovės partneriai ar kitos patikimos šalys, su kuriomis Bendrovė yra sudariusi sutartis.
 2. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims bus perduodami tik tokia apimtimi, kokia yra būtina konkrečiam užsakymui ar tikslui įgyvendinti. Tai gali būti: kurjerių paslaugas teikiančios įmonės, prekių tiekėjai, finansines paslaugas teikiančios įmonės, bendrovės, teikiančios klientų aptarnavimo paslaugas, garantinio aptarnavimo įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, teisėsaugos institucijos ar kitos įmonės, kurios reikalingos Bendrovės tikslams įgyvendinti.

Duomenų saugojimas

 1. Užtikriname, kad duomenys, kuriuos mes renkame, yra adekvatūs ir tik tokie, kurie reikalingi Bendrovės ir Duomenų subjekto susitarimams ir/ar užsakymams įgyvendinti. Garantuojame, kad asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir panaudojami tik tiems tikslams, kuriems buvo renkami.
 2. Bendrovė turi teisę saugoti Jūsų asmens duomenis 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus tuos atvejus, kai Duomenų subjektas reikalauja kitaip ir/ar tuos tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai.
 3. Bendrovė įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto jų pakeitimo, atskleidimo, sukčiavimo ar bet kokio kito netinkamo disponavimo jais.
 4. Bendrovė neatsako už bet kokį netinkamą duomenų panaudojimą, kai jis įvyko dėl Duomenų subjekto kaltės (pavyzdžiui, Duomenų subjektui praradus prisijungimus prie Svetainės, perleidus juos tretiesiems asmenims ir pan.)

Jūsų teisės

 1. Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis neatlygintinai (išskyrus atvejus, kai toks Jūsų siekis yra nepagrįstas ir/ar neadekvatus bei tuos atvejus, kai atsisakote gauti šią informaciją Bendrovės nustatyta forma).
 2. Jūs turite teisę bet kada atnaujinti informaciją apie savo asmens duomenis, susisiekdami su Bendrove telefonu ir/ar el. paštu nurodytais šioje Privatumo politikoje.
 3. Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė sunaikintų Jūsų asmens duomenis (išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovės ir Duomenų subjekto įsipareigojimai dar nėra pasibaigę ir tuos atvejus, kai toks prašymas negali būti patenkintas dėl sklandaus tarpusavio įsipareigojimų užtikrinimo).

Baigiamosios nuostatos

 1. Bendrovė neatsako už bet kokią žalą ir/ar duomenų praradimą, pakeitimą ar kitokį netinkamą disponavimą jais, kuriuos Duomenų subjektas patyrė dėl savo kaltės, sąmoningo trečiųjų asmenų elgesio, netinkamo naudojimosi Svetaine ar kitokių netinkamų veiksmų, kurie įvyko ne dėl Bendrovės kaltės
 2. Bendrovė pasilieka sau teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymus dėl duomenų tvarkymo, jei jie yra nepagrįsti, neadekvatūs ir neproporcingi, taip pat – jei Duomenų subjektui netinka Bendrovės numatyta duomenų pateikimo forma.
 3. Pildydami parašką, rašydami el. laišką, siųsdami užklausą ar kitokiu būdu kreipdamiesi į Bendrovę, Jūs neprieštaraujate Bendorvės teisei susisiekti su Jumis atgal.
 4. Bendrovė turi teisę bet kada atnaujinti Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje. Duomenų subjektas, lankydamasis Svetainėje po šių Privatumo politikos atnaujinimų, su jais sutinka.
 5. Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2020-05-20.
 6. Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu  info@baldai4u.lt.